Koolitajad

Merike Mitt
Merike Mitt
Veiko Värk
Veiko Värk
Ene Seidla
Ene Seidla
Tiina-Katrina Kaber
Tiina-Katrina Kaber
Kaire Parve
Kaire Parve
Raul Ennus
Raul Ennus

Sihtgrupp

Ettevõtte erineva taseme juhid - tippjuhid, kesk- ja esmatasandi juhid

Eesmärk

Nõudmised juhtimise kvaliteedile, juhtide oskusele meeskonda motiveerida, suhelda, infot vahendada, meeskonna stressitaset ohjata, keerukaid juhtimisolukord lahendada aina kasvab. Tiheneva konkurentsi tingimustes, mille mõju suurendab ka ülemaailmne covid pandeemia, on veel rohkem vaja juhtidel ja organisatsioonidel hakkama saada kriisidega ning ettevõtte ärimudeli (toodete või teenuste) uuendamisega. Tarkvara tellimine ja juurutamine on paljude organisatsioonide jaoks endiselt ebaefektiivne ja kõigi taseme juhtide oskused IT projektide kasumlikkuse mõõtmisel ning juhtimisel on kriitilise tähtsusega. Oleme kokku pannud 9 moodulist koosneva programmi. Mida on võimalik osta I ja II osa kaupa. Iga moodulit viivad läbi üldiselt 2 koolitajat. 60% mahust moodustavad praktilised harjutused, juhtumianalüüsid, ühised arutelud ja tagasiside andmine. Tegu on väga praktilise koolitusega ja koolituse formaat meenutab pigem töötuba, mitte loengut.

Käsitletavad teemad

  I osa 1950€+km

 • I moodul: mina kui juht - enesehindamine ja isiksusetüübid
 • II moodul: meeskonna juhtimine. Hea õhkkonna loomine ja meeskonna efektiivsuse kasvatamine
 • III moodul: coachiv juhtimisstiil - coachingu kasutamine juhtimises
 • IV moodul: tagasiside andmine ja meeskonna motivatsiooni hoidmine kaugtööl
 • V moodul: stressijuhtimine - meeskond ja juht
 • II osa 1580€+km

 • VI moodul: keerulised juhtimisolukorrad ja infovahetus kriisiolukorras
 • VII moodul: ajajuhtimine ja delegeerimine
 • VIII moodul: teenuste ja toodete innovatsioon ning digitaliseerimine
 • IX moodul: organisatsiooni ja meeskonna areng
 • Kui osta kogu programm korraga siis on hind 3180€+km.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Areneb osaleja juhtimisoskuste kvaliteet sh just keerukate juhtimisolukordade lahendamise oskus
 • Oskab paremini meeskonda motiveerida
 • Suhtlemisoskused on arenenud, sh info vahendamise oskused
 • Meeskonna stressitaseme edukam ohjamine
 • On edukam ajajuhtimises, tagasiside andmises ja delegeerimises
 • On teadlikum teenuste ja toodete innovatsioonist ning digitaliseerimisest

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

Ühe koolituspäeva kestus 8 ak t. I osa kestus kokku 80 ak t. II osa kestus kokku 64 ak t.

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid ja kohvipaus.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside