Sihtgrupp

Ettevõtte erineva taseme juhid - tippjuhid, kesk- ja esmatasandi juhid

Eesmärk

Nõudmised juhtimise kvaliteedile, juhtide oskusele meeskonda motiveerida, suhelda, infot vahendada, meeskonna stressitaset ohjata, keerukaid juhtimisolukord lahendada aina kasvab. Tiheneva konkurentsi tingimustes, mille mõju suurendab ka ülemaailmne covid pandeemia, on veel rohkem vaja juhtidel ja organisatsioonidel hakkama saada kriisidega ning ettevõtte ärimudeli (toodete või teenuste) uuendamisega. Tarkvara tellimine ja juurutamine on paljude organisatsioonide jaoks endiselt ebaefektiivne ja kõigi taseme juhtide oskused IT projektide kasumlikkuse mõõtmisel ning juhtimisel on kriitilise tähtsusega. Oleme kokku pannud viiest moodulist koosneva programmi. Iga moodulit viivad läbi 2 koolitajat. 60% mahust moodustavad praktilised harjutused, juhtumianalüüsid, ühised arutelud ja tagasiside andmine. Tegu on väga praktilise koolitusega ja koolituse formaat meenutab pigem töötuba, mitte loengut.

Käsitletavad teemad

  • I moodul: mina kui juht - enesehindamine ja isiksusetüübid
  • II moodul: meeskonna juhtimine. Hea õhkkonna loomine ja meeskonna efektiivsuse kasvatamine
  • III moodul: coachiv juhtimisstiil - coachingu kasutamine juhtimises
  • IV moodul: tagasiside andmine ja meeskonna motivatsiooni hoidmine kaugtööl
  • V moodul: stressijuhtimine - meeskond ja juht

Grupi soovituslik suurus on 6-16 juhti. Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga moodulid ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videoloenguna.

Tagasiside