Sihtgrupp

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Koolitajad

Ege Jaanso
Ege Jaanso
Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!
Koolitusel koostatakse koos äriplaan, mis annab suurema kindluse ja vähendab hirme ettevõtlusega alustamisel. Vaadatakse, milliseid toetusi on võimalik alustaval ettevõtjal taotleda ja millele pööravad tähelepanu äriplaanide hindajad. Koolitus on väga praktiline, see tähendab, et samm-sammult käiakse läbi äriplaani erinevad osad. Vaadatakse, miks igaüks neist teemadest oluline on, kuidas need teemad lahti mõtestada ja kirja panna, ja ilmestatakse kõike näidetega päris elust ja päris ettevõtjatelt. Koolituse lõpus saab iga osaleja oma valminud äriplaanile personaalse nõustamise ja tagasiside.

Eesmärk

Anda ettevõtlusest huvitatutele, ettevõtlusega alustajatele ja juba alustanud väikeettevõtjatele praktiline ülevaade ettevõtte loomisest, ülesehitamisest ja ettevõtluse võimalustest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada reaalseks professionaalseks äriplaaniks. Samuti anda lai valik praktilisi teadmisi ettevõtte igapäevaseks juhtimiseks järgmistes valdkondades: teenuse- ja tootearendus, riiklikud toetused, planeerimine, turundus, seadusandlus, ettevõtte põhiprotsesside ülesehitamine.

Käsitletavad teemad

 • 1. PÄEV: Sissejuhatus. koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped; Ettevõtluse olemus: ettevõtjaks olemise kasu ja võimalused, ettevõtja olemus ja rollid, ettevõtlusega efektiivne alustamine, ettevõtete vormid,
 • 2. PÄEV: Vormid, äriplaani osad, struktuur, turg, edutegurid valdkonnas, sihtkliendid, turuosa, konkurents, konkureerivad tooted.
 • 3. PÄEV: Väärtuspakkumine, teenindamise disain, toode/teenus, toote omadused ja kliendi ootused tootele, tootmine, protsessid ja jõudlus. Personali vajadus ja tööjaotus. Riskide analüüs.
 • 4. PÄEV: Turundus. Turunduse mõiste ja turunduskava. Turunduskanalite valik, traditsioonilise turunduse võimalused. Ettevõtte veebileht.
 • 5. PÄEV: Turundus. E-posti turundus, sotsiaalmeedia, google võimalused.
 • 6. PÄEV: Raamatupidamise korraldus, maksud, maksusoodustused. Finantsprognoosid.
 • 7. PÄEV: Enamlevinud vead äriplaanis. Stardikapital, vajadus, allikad, infokanalid. Ettevõtte juhtimine, aja juhtimine.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab koostada realistlikku äriplaani
 • On kursis põhiliste alustava ettevõtja toetusmeetmetega
 • Oskab analüüsida ja disainida loodava ettevõtte väärtuspakkumuse kliendile
 • Oskab kujundada toote või teenuse, mõistab kuidas organiseerida selle elluviimine
 • Oskab planeerida vajalikke protsesse ja personali
 • Oskab läbi viia turuanalüüsi, kliendianalüüsi ja omandab baasteadmised internetiturunduses
 • Oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid
 • On kursis ettevõtlusega seotud seadusandlusega, sh maksualased
 • Mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud võimalusi ning riske

Tunnistus

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui on osaletud vähemalt 70% reaalajas interaktiivses koolituses interneti teel, mis on põimitud praktiliste ülesannetega ja on kaitstud oma äriplaan. Muul juhul väljastatakse tõend.

Koolituse kestus

81 akadeemilist tundi (56 ak t reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, 25 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Reaalajas Interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonilised õppematerjalid ja kohvipaus

Jäin väga rahule, meeldis lihtne ja loogiline ülesehitus ja väike õppegrupp!

Vali sobiv koolituse aeg

12.-20. dets. 2022
Tallinn
Tallinn
Hübriid
1148€ +km

Tagasiside