Koolitajad

Merike Mitt
Merike Mitt

Sihtgrupp

Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku coachiva juhtimisega.

Coachiv juhtimisstiil ehk juht kui arengutreener keskendub inimestes nende tõelise potentsiaali avastamisele, et õpetada neid võtma vastutust, leida üles enesemotivatsioon ja aidata saada parimaid tulemusi. See meetod julgustab meeskonnaliikmeid iseseisvalt ja loominguliselt mõtlema, kasvatades neis enesekindlust, parandades tulemust ning suurendades vastutust töö tulemuslikkuse üle.

Eesmärk

Täiendada esimesel päeval õpitud coachingu teooriat. Õppida delegeerimisoskusi ning kuidas panna oma töötajad oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama. Harjutada praktiliselt läbi õpitud coachingu mudelit. Teha samme õpitu viimiseks ellu. Saada kogemus coachitavana. Saada teada, kuidas coachiv juhtimisstiil mõjub töötajate motivatsioonile. Arendada coachivat juhtimisstiili praktikas. Kasvatada enesekindlust hea juhina ning anda energiat edasi liikumiseks.

Käsitletavad teemad

 • Eelmisel koolituspäeval õpitu kordamine ja täiendamine
 • Coachiva juhtimisstiiliga kaasas käivaid juhi hoiakud ja aluspõhimõtted
 • Coachivaks juhimiseks vajalike oskuste harjutamine – aktiivne kuulamine, küsimuste küsimine jne
 • Coaching ja coachiv juhtimisstiil
 • Coaching vs mentorlus
 • Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada
 • Delegeerimise põhimõtted
 • Kuidas panna inimene "üle piiride" mõtlema, oma tõelist potentsiaali rakendama
 • Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid
 • Praktilised harjutused, rollimängud
 • Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning saada kohest tagasisidet.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest
 • Teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest
 • Omandanud konkreetseid coachiva juhtimise tehnikaid
 • Ise läbi proovinud erinevaid coachiva juhtimise tehnikaid

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid ja kohvipaus.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside