Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Sihtgrupp

Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku coachiva juhtimisega.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on arendada osalejate praktilisi coachiva juhtimise alaseid oskusi erinevates juhtimisolukordades, et osata paremini meeskondi eest vedada, tagasi- ja edasisidet anda, motiveerida ja suunata. Koolituse käigus tutvutakse erinevate coachingu tööriistadega ja õpitakse neid kasutama igapäevaste juhtimisülesannete lahendamiseks. Edukad kaasaegsed meeskonnad vajavad kaasaegset juhtimisstiili!

Käsitletavad teemad

 • Põhimõtted ja töömeetodid, miks see on kasulik
 • Coaching ja mentorlus
 • Coachingu mudel ja selle osad (iga mudeli osa õpitakse põhjalikult tundma ning omandatakse praktilised oskused mudeli iga osa efektiivseks rakendamiseks)
 • Küsimused coachingu töövahendina
 • Küsimuste moodustamine
 • Aktiivne kuulamine coachingus
 • Vestluse ettevalmistamise töövahendid
 • Praktilised harjutused, situatsioonide läbi mängimine ja tagasiside
 • Olulise osa moodustavad huvitavad praktilised harjutused, rühmatööd, rollimängud ja diskussioonid. Koolitus annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks rakendamiseks ning oma coachiva juhtimise alaste oskuste tõhusaks arendamiseks ja täiustamiseks.

  Tegeletakse coachingu vestluste põhjaliku ettevalmistamisega. See annab hea ülevaate, mida teha tuleb ning tagab, et ükski oluline aspekt ei jää tähelepanuta.

  Eraldi tähelepanu pööratakse juhi rollile coachiva juhtimisstiili puhul. Tutvutakse juhi poolt alluvaga läbi viidud coaching-vestluse ning klassikalise coachingu erinevutega.

  Osalejad saavad teada, kuidas tööriistu kasutada juhtimises, töötajatega individuaalses suhtlemises ja eesmärkide saavutamises. Seeläbi arendatakse oskust inimesi motiveerida vastutust võtma ja ülesandeid lahendama. See tõstab kokkuvõttes inimeste rahulolu ja toetab nende arengut.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • tunneb coachingu põhimõtteid ja töömeetodeid
 • omandab konkreetsed coachiva juhtimise tehnikad
 • on ise läbi proovinud erinevaid tehnikaid
 • teab, kuidas töötab coachingu mudel ja oskab seda erinevates situatsioonides tõhusalt rakendada
 • oskab kasutada tööriistu eesmärkide saavutamiseks ning töötajate ja organisatsiooni arendamiseks
 • on saanud arendada inimeste juhtimise kompetentse

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonsed õppematerjalid

Koolitus lähtub aktiivõppemeetoditest ning tänapäevastest uuenduslikest tehnoloogilistest võimalustest ja õppekeskkonna lahendustest. Osalejatel on võimalik koolitusele eelnevalt välja tuua, missuguste teemade käsitlemine on kõige olulisem. Seeläbi on võimalik koolitust kujundada vastava grupi osalejate vajadustest lähtuvalt.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside