Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

STRESSIJUHTIMINE JA STRESSI ENNETAMINE MEESKONNAS

EESMÄRK

Mooduli eesmärk on arendada osalejate praktilisi stressijuhtimise oskusi erinevates situatsioonides, mis võimaldab saavutada soovitud tulemused ja õpiväljundid. Samuti on eesmärgiks:

 • õppida paremini analüüsima enda käitumist
 • õppida teadvustama oma vajadusi, rolle ja eesmärke
 • mõista stressi ja läbipõlemist soodustavaid faktoreid
 • õppida positiivset mõtlemisoskust
 • õppida konkreetseid tehnikaid stressiga toimetulekuks
 • õppida aega paremini planeerima ning ennast juhtima ajas
 • leida uusi, igaühele ainuomaseid ressursse ja tehnikaid stressi ennetamiseks ja toimetulekuks stressiga
 • tulla välja igapäevarutiinist ning saada positiivne elamuskogemus iseendast
 • panna osalejate näod särama ja leida uut energiat 

SISU

Soovitud eesmärkide saavutamiseks on valikmoodul üles ehitatud selliselt, et see käsitleb läbi praktiliste harjutuste kõige olulisemaid stressijuhtimise põhimõtteid ja võimalusi ning arendab tõhusalt koolitusel osalejate oskusi stressi ära tunda ning stressi tekitavate olukordadega edukalt toime tulla.

Stressi täielikult ära kaotada ei ole võimalik, sest see on elutegevuse vältimatu osa. Küll on võimalik omandada strateegiad ja taktikad, mis aitavad stressi optimaalsuse piirides hoida – ja seeläbi stress enda kasuks tööle panna. Osalejatele tutvustatakse kolme stressijuhtimise strateegiat: probleemile, emotsioonile ja põgenemisele suunatud strateegia. Vaadeldakse, missuguses situatsioonis on iga strateegia asjakohane ja missuguseid praktilisi stressijuhtimise eritaktikaid (tööriistu) on otstarbekas erinevatel juhtudel kasutada.

Muuhulgas käsitletakse järgmisi teemasid:

 • 3 põhilist stressireaktsiooni – psühholoogiline, käitumuslik ja füsioloogiline – ning sobilikud vastumeetmed;
 • Enesejuhtimine – kuidas on omavahel seotud sündmused, nende tajumine, meie sisekõne, emotsioonid ja käitumine – ning kuidas ise enda emotsioone juhtida;
 • Negatiivse sisekõne vaidlustamine ja positiivseks ümberkujundamine;
 • Kuidas avastada ülemõtlemist ja sellele vastu astuda;
 • Missugused on stressi tekitavad käitumisviisid ja kuidas neid ümber kujundada;
 • Kuidas tulla edukalt toime igapäevapingete ja raskete suhetega?
 • Kuidas ennast tulemuslikult kehtestada ja süüd tundmata EI öelda.
 • Kuidas kasutada visualiseerimise, hingamise ja järk-järgulise lõdvestumise tehnikaid stressi maandajana;
 • Stressijuhtimine läbi 3 valiku: Muuda, Eemaldu, Alistu;
 • Stressiga toimetulek läbi eesmärkide ümberhindamise.
 • Läbipõlemise faasid ja sümptomid – kuidas aegsasti märgata läbipõlemisele viitavaid märke ning läbipõlemist ära hoida;
 • Missugune on organisatsiooni mõju läbipõlemisele ning kuidas organisatsioon saab kaasa aidata toetava töökeskkonna loomisele, mis aitab läbipõlemist ära hoida?
 • Kuidas luua töötajaga stressi teemalise vestluse läbiviimist toetav keskkond ja raamistik? 

TULEMUSED JA ÕPIVÄLJUNDID

Valikmooduli läbimise tulemusel on osalejad omandanud tõhusad ja hõlpsalt praktikasse rakendatavad stressijuhtimise töövahendid, mis võimaldavad neil stressi aegsasti ära tunda ning stressi tekitavate olukordadega edukalt hakkama saada. Osaleja on õppinud tundma, juhtima ja ennetama stressi ja konflikti. Osaleja on õppinud tundma konfliktses olukorras käitumise erinevaid strateegiaid ja tööriistu ning leidma võimalusi nende paindlikuks rakendamiseks oma töös. Osaleja tunneb enesehoiu strateegiaid ja tema inimeste juhtimise kompetentsid on arenenud. Osaleja mõistab isikliku stressi tekkimise mehhanisme ning suudab enda stressoreid eos maandada; oskab ennetada inimestega suhtlemisest tulenevat stressi; suudab hallata enda ressursse (k.a aeg), et vähendada sellest tulenevat stressi; oskab ennast emotsionaalselt juhtida ning tekkivat tööpinget maandada.