Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

KONFLIKTIJUHTIMINE JA RASKED JUHTIMISOLUKORRAD

EESMÄRK

Mooduli eesmärk on arendada osalejate praktilisi konfliktijuhtimise oskusi erinevates situatsioonides, mis võimaldab saavutada soovitud tulemused ja õpiväljundid. Samuti on eesmärgiks:

 • tõsta osalejate enesekindlust
 • suuta paremini analüüsida ning juhtida enda käitumist erinevates suhtlemis-situatsioonides, mis tekitatavad pinget
 • õppida enda häälestamist enesejuhtimiseks ja konfliktide ennetamiseks ning lahendamiseks
 • õppida konkreetseid tehnikaid konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks
 • leida uusi, igaühele ainuomaseid ressursse ja tehnikaid teiste avamiseks ja mõjutamiseks
 • arendada avatust ja vastuvõtlikkust, et lugeda teise osapoole signaale
 • treenida erinevaid argumenteerimis- ja veenmisoskusi
 • suurendada teadlikkust veenvuse olemusest ning võimekust enda seisukohti veenvalt esitada
 • parandada konstruktiivse dialoogipidamise võimekust
 • teadvustada enesejuhtimise olemust
 • treenida efektiivseid enesejuhtimise tehnikaid
 • harjutada suhtlemist pingelises olukorras
 • tulla välja igapäevarutiinist ning saada positiivne elamuskogemus iseendast
 • panna osalejate näod särama ja leida uut energiat

SISU

Kuna inimeste soovid ja vajadused on erinevad ja mõnikord lähevad need paratamatult omavahel vastuollu, on oluline osata enda või organisatsiooni vajaduste eest seista viisil, mis aitab ühelt poolt enda eesmärke kaitsta, kuid teiselt poolt säilitab ka head suhted. Seda võimaldavad saavutada head enesekehtestamise oskused.

Konfliktijuhtimise käsitlemine läbirääkimistena annab ligipääsu suurele hulgale täiendavatele võimalustele ja töövahenditele, mis võimaldavad konflikte edukalt juhtida ning aidata saavutada parimad tulemused kõigi osapoolte jaoks.1 Läbirääkimiste teema tundma õppimine on oluline ka seetõttu, et vastavalt avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudelile2 on läbirääkimiste pidamine üks keskastmejuhi olulistest kompetentsidest.

Edukas konflikti lahendamine tähendab seda, et osapooltel säilib meeskonnavaim ja koostöösoov ning see on alus organisatsiooni arendamiseks ning eesmärkide efektiivseks elluviimiseks.

Muuhulgas käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Millised on võimalikud konfliktide lahendamise strateegiad? Mille alusel neid valida?
 • Millised on peamised suhtlemistehnikad, mis aitavad suhtlemispartneri irratsionaalseid konfliktipäästikuid maandada?
 • Kuidas emotsionaalne häälestumine mõjutab partnerile avaldatavat mõju?
 • Kuidas ennast häälestada tulemuslikule konfliktilahendusele?
 • Kuidas suurendada enda veenvust?
 • Kuidas partnerit „lugeda“? Miks on partnerilt saadud info parim vahend soovitud tulemuse saavutamiseks ning kuidas seda kasutada?
 • Kuidas saavutada head kontakti ning kuidas seda hoida? Kuidas kasutada peegeldamist?
 • Millised on mõjusate argumentide koostamise peamised mudelid? Kuidas enda argumente veenvalt esitada?
 • Mis on taktikaline empaatia ning kuidas seda kasutada?
 • Kuidas kasutada enda mitteverbaalseid vahendeid mõjutamisvahendina?
 • Milliseid sõnu kasutada maksimaalse mõju saavutamiseks?
 • Kuidas hoida tasakaalu osapoolte vahel?
 • Kuidas tagada osapoolte meeskonnavaim, motivatsioon ja edasine koostöösoov?
 • Milline on lihtne, ent efektiivne konfliktilahendusmudel?
 • Kuidas iseennast edukalt juhtida ning vähendada pinget ja ärevust? 

TULEMUSED JA ÕPIVÄLJUNDID

Valikmooduli tulemusena on osaleja õppinud tundma konflikti olemust, põhjusi, kulgu ja psühholoogiat, oskab ehitada dialoogi ja töötada tunnetega. Osaleja on saanud praktilised teadmised, kuidas konflikti ennetada, juhtida ja lahendada ning kuidas jõuda läbi vastasseisu organisatsiooni arengu ja edukama koostööni. Osaleja oskab pidada konstruktiivset dialoogi ja töötada tunnetega; mõistab suhtekapitali kui olulise organisatsiooniressursi olulisust ning oskab seda teadlikult kasvatada ja selle asjatut kahanemist vältida; suudab ennast selgemalt ning vähem vastanduvalt väljendada. Osaleja inimeste juhtimise kompetentsid on arenenud.