Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

DIGITAALNE TRANSFORMATSIOON JA IT ARENDUSTE TARK TELLIMINE

EESMÄRK: kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia; tõsta juhtide oskusi tarkvaraprojektide kasumlikkuse tõstmiseks, tüüpiliste IT riskide ennetamisel ja õigete juhtimisotsuste tegemisel. Tarkvaraprojektide eesmärk ei ole süsteemide ehitamine, vaid organisatsiooni äriliste eesmärkide saavutamine. Kogemus näitab, et üheksal juhul kümnest keskendutakse süsteemi ehitamisele ebaoluliste omadustega, mitte ettevõtte arendamisele. Koolitus selgitab ka kaasaegse (agiilse; paindliku) tarkvaraarenduse metoodika põhimõtteid.

SISU:

 • Projekti või toote ärieesmärkide mõistmine ja defineerimine
 • Probleemide juurpõhjuste leidmine
 • Kriitiliste vajaduste kaardistamine ja prioritiseerimine
 • Lahenduste leidmine ja kooskõlastamine kõigi huvigruppidega
 • Projekti või toote edu ja kasumlikkuse tõstmine nõuete juhtimise abil
 • Edukriteeriumite defineerimine ja tulemuste mõõtmine

TULEMUSED JA ÕPIVÄLJUNDID 

Koolitusel osaleja:

 • mõistab agiilse tarkvara-arenduse põhimõtteid;
 • oskab defineerida tarkvara projekti või toote eesmärki;
 • tunneb viise, kuidas luua organisatsiooni sees ühist arusaama;
 • oskab kirjeldada projekti või toote mõõdikuid ja juhtide projekti või toote kasumlikkust;
 • oskab kirjeldada projekti või toote vajadusi ning neid prioritiseerida;
 • oskab juhtide projekti ulatust, ajakava ja kasumlikkust läbi nõuete halduse.