Koolitajad

Raul Ennus
Raul Ennus

Sihtgrupp

Juhid, ettevõtjad, projektijuhid, protsessiomanikud, tarkvara tootejuhid ja -omanikud, tarkvara analüütikud ja juhtivarendajad; kõik kellel on vaja protsesse automatiseerida, uusi digitaalseid tooteid või teenuseid luua, juurutada, täiendada, nii tarkvara kasutaja, tellija kui tootja poole pealt.

NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia; tõsta tarkvara tootejuhtimise oskusi.

Käsitletavad teemad

  1. Projekti või toote ärieesmärkide mõistmine ja defineerimine

  2. Probleemide juurpõhjuste leidmine

  3. Kriitiliste vajaduste kaardistamine ja prioritiseerimine

  4. Lahenduste leidmine ja kooskõlastamine kõigi huvigruppidega

  5. Projekti või toote edu ja kasumlikkuse tõstmine nõuete juhtimise abil

  6. Edukriteeriumite defineerimine ja tulemuste mõõtmine

  Meetodid: Koolitus koosneb pooles mahus loengutest ja aruteludest ning pooles mahus iseseisvast tööst. Kõik olulisemad oskused kinnistatakse praktiliste harjutustega.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab agiilse tarkvara-arenduse põhimõtteid
 • Oskab defineerida tarkvara projekti või toote eesmärki
 • Tunneb viise, kuidas luua organisatsiooni sees ühist arusaama
 • Oskab kirjeldada projekti või toote mõõdikuid ja juhtide projekti või toote kasumlikkust
 • Oskab kirjeldada projekti või toote vajadusi ning neid prioritiseerida
 • Oskab juhtide projekti ulatust, ajakava ja kasumlikkust läbi nõuete halduse

Tunnistus

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tõend

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside