Sihtgrupp

Kõik tootejuhid ja -omanikud, kelle vastutus on luua edukas toode või teenus. Ettevõtjad, juhid, valdkonna eksperdid, IT analüütikud, IT projektijuhid, Scrum Masterid, jt spetsialistid, kõik kes osalevad tarkvara toote või teenuse arendamise protsessis ja vajavad teadmisi, millised on tänapäevase tootearenduse tähtsaimad põhimõtted ja praktikad.

Koolitajad

Merle Randlepp
Merle Randlepp

Eesmärk

Kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia; tõsta tarkvara tootejuhtimise oskusi.

Käsitletavad teemad

  1. Agiilse tootearenduse põhimõtted

  2. Agiilne planeerimine, pika- ja lühiajaline

  3.Toote ärieesmärgid ja edukuse mõõtmine

  4. Väärtuspõhine otsustusmudel

  5.Toote valideerimine huvigruppidega

  6. Vajaduste kirjeldamine, sisend arendajatele

  7. Tooteomaniku oskused, roll ja vastutus

  8. Töötamine agiilses arendusmeeskonnas

  9. Tootearenduse levinumad riskid

  Meetodid: Koolitus sisaldab ca 50% loenguid ja 50% töötubasid ja harjutusi.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Rakendada agiilse tootearenduse mõtteviisi igapäevatöös
 • Luua toote strateegiat, visiooni, tegevusplaani (roadmap)
 • Defineerida toote ärieesmärgid, mõõdikud ja neid monitoorida
 • Kasutada väärtuspõhise arenduse tehnikaid, äriväärtuse põhjal prioritiseerida
 • Tunneb huvigruppide kaasamise meetodeid tagasiside kogumiseks
 • Kirjeldada nõudeid ja vajadusi
 • Teab tooteomaniku rolli vastutusvaldkonda ja ülesandeid
 • Teab kuidas agiilne arendusmeeskond töötab
 • Teab millised on tootearenduse suurimad riskid ja oskab neid vältida

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside