Koolitajad

Lauri Tikk
Lauri Tikk

Sihtgrupp

Tarkvara testimise algteadmised omandanud inimesed, kes saavad inglise keelest aru.

NB! Kokku on 3 testimise praktilist kursust. Võite valida sobiva kursuse või terve programmi.

Eesmärk

Testide planeerimine, juhtimine ja staatiline testimine. API testimine, andmebaaside testimine ning testimise automatiseerimine. Omandada teadmised staatilisest testimisest, testida andmebaase ja API-sid.

Käsitletavad teemad

 • Testide haldamine
 • Sõltumatu testimise olemus. Igas testimise faasis nii testi haldaja kui tarkvara testija ülesanded. 1 ak t

 • Testide plaanimine ja testide strateegiad
 • Testide estimeerimine ehk aja hindamine. Kuidas teha kõike, mida on vaja teha ja kui palju ressursse see vajab. Testide strateegiad: analüütiline, metoodiline, protsessile vastav, juhitud, regressioonivastane, reaktiivne. 1 ak t

 • Staatiline testimine
 • Testimine ilma koodi/programmi käivitamata. Staatilise testimise täpse nimetuse määrab ära seal osalevad meeskonna liikmed erinevates rollides, ning ka ülevaatamise meetod. 1 ak t

 • Testi plaani koostamine
 • Planeerime tarkvaratoote kvaliteedi tagamise etapid. Hindame kuluvat ressurssi ja aega, paneme paika kes teostab antud toiminguid. 1 ak t

 • API testid
 • Postman tarkvara kasutamine API – rakendusliideste testimiseks. Rakendusliidesed on enimkasutatav lahendus süsteemide ühendamisel (näiteks Instagrami postitus ilmub koheselt ka Facebookis). 4 ak t

 • Andmebaasi testid
 • Kogu kuvatav teave paikneb tegelikult andmebaasides. Teostame peamiseid päringuid informatsiooni saamiseks. 4 ak t

 • Testihalduse tööriistade kasutamine
 • Jira, TestRail, Trello, 1 ak t

 • GIT
 • Versioonihaldustarkvara github kasutamine. Pea kõik tarkvaraarendused toimuvad sarnaselt. 1 ak t

 • Riigi autentimisteenus TARA
 • Vaatame hästi dokumenteeritud süsteemi ülesehitust ja kinnistame kursusel õpitud teadmisi. 2 ak t

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Planeerib testimist. Jaotab kogu teostatava töö etappideks ja eraldab sinna ressurssi.
 • Teab testide juhtimist. Tunneb kõiki tarkvara kvaliteedi juhtimise osi ja neid teostavate osapoolte ülesandeid.
 • Viib läbi staatilist testimist. Tunneb erinevaid metoodikaid töödokumentide ülevaatamiseks, eristab viise teatud komponentide järgi.
 • Teeb andmebaaside päringuid. Testimise puhul on väga suureks boonuseks testija enda võimekus jõuda juurpõhjusteni ja kuna peamine töö kliendil käib andmetega siis otsetöötamine andmebaasiga on kõige efektiivsem. Omandanud need oskused, mis on vajalikud infoga töötamiseks andmebaasides.
 • Teeb API päringuid. Kasutab liidest andmebaasist andmete saamiseks, mis on tavapärane käitumine just turvalisuse pärast.
 • Kasutab testihalduse tööriistasid: Jira, TestRail ja Trello keskkonnad.
 • On läbi töötanud ühe päris IT projekti dokumentatsiooni testimise osad.

Tõend

Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonilised õppematerjalid

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside