Koolitajad

Lauri Tikk
Lauri Tikk

Sihtgrupp

Kõik tarkvarast huvitatud ja uut ametit õppida soovivad inimesed. Eelduseks vaid tahe õppida, tehnilised oskused ja teadmised arvutisüsteemidega tegelemisel. Inglise keelest arusaamine.

NB! Kokku on 3 testimise praktilist kursust. Võite valida sobiva kursuse või terve programmi.

Eesmärk

Sissejuhatus testimisse ja tarkvara olemusse. Testide koostamine ning veahaldus programmide kasutamine. Kursuse läbinu hoomab tarkvara süsteeme ja teab kuidas käib kvaliteedi tagamine ning hindamine. Valmistada õppijat ette tarkvara testimise iseseisvaks läbiviimiseks.

Käsitletavad teemad

 • Tarkvara ja lihtsamad IT-süsteemid, komponendid
 • Igapäeva elus IT lahenduste terviksüsteemi nägemine. Riistvara põgus tutvustus ja tarkvara ülesehituse näidis keerukama veebilehe põhjal. Eriotstarbeliste tarkvarade grupeerimine ja nende olemasolu vajaduse mõistmine. 0.5 ak t

 • Tarkvara arendusprotsessi ülevaade
 • Enimlevinumate tarkvara arendusprotsesside (SDLC) tutvutus: Kose mudel, prototüüpimise mudel, iteratiivne mudel, spiraali mudel, agiilne, scrum ja kanban. 7-t arendamise faasi käsitlemine. 1 ak t

 • Testimise põhimõtted
 • International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) ehk Rahvusvaheline tarkvara testimise kvalifikatsiooniga tegelev juhtorgan on alustaseme õppekavas sätestatud testimise algtõed. 0.5 ak t

 • Lihtsam testimine
 • Kvaliteet ja süsteemi kasutaja poolse vaatevinkliga tutvumine. Tehakse praktiliselt läbi ühe veebilehekülje testimine. Mis on skoop, mis on lehekülje peamine eesmärk. 1ak t

 • Kasutaja- ja testilugude kirjutamine
 • Need on tarkvaraarenduses kasutusel olevad meetodid, kuidas kasutaja vaatevinklist tarkvara kasutamine ära kirjeldada. Testijuhtumite kirjutamine ja selle võrdlemine tegelikkusega. Juba olemasoleva süsteemi järgi testijuhtude loomine. 1 ak t

 • Veebilehe testimise algtõed
 • Veebilehitseja sisseehitatud arendustööriista kasutamine. Peamiste testimise tehnikate katmine, mida veebilehe testimisel tarvis läheb. Musta kasti testimise erinevate alaliikide põhjalikult käsitlemine. 3.5 ak t

  • ekvivalentsi partitsioonid

  • piirväärtuste analüüs

  • otsustustabeli testimine

  • seisundi muutuste testimine

  • kasutaja lugude testimine

 • Vea pileti koostamine JIRAs
 • Maailmas enimkasutatud töövoo juhtimise tarkvaraga tutvumine. Selle kasutamine, et jäljendada päris olukorda tarkvara loomise protsessis, kus testija annab tagasisidet leitud tulemuste kohta. 0.5 ak t

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab tarkvara kompleksust. Oskab hoomata tarkvara olulisust meie igapäeva eludes. Teab, kuidas käib tarkvara loomise protsess ja mis on sealjuures kõige levinumad praktikad. On omandatud tarkvara arenduses tööle hakkamiseks põhilise meeskonna töövoo jada ja tegevused.
 • Loob kasutajajuhtumeid. Saab hakkama iseseisvalt testide väljatöötamisega. Teab mille alusel saab töid tähtsuse järjekorda panna.
 • Testib veebilehti musta kasti meetodil. Hindab erinevaid käsitsi testimise tehnikaid kasutades tarkvara kvaliteeti ja leiab üles vigu.
 • Loob veapileteid. Kasutab tarkvara tööprotsessi jäädvustamiseks ja ülesannete edasisuunamiseks.

Tõend

Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

13 ak t, millest 8 ak t interaktiivne koolitus harjutuste lahendamisega, lisaks 5 ak t kodust iseseisvat tööd

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonilised õppematerjalid

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside