Sihtgrupp

Ettevõttete ja organisatsioonide spetsialistid, projektijuhid, tootejuhid ning kesktaseme juhid, kelle ülesandeks on viia läbi teenuste digitaalseks ümberkorraldamine või tarkvaraarendusprojekte. Eelteadmisi koolitusel osalemiseks ei ole, eelnev töökogemus tarkvaraarendusega seoses tuleb kasuks.

Koolitajad

Hegle Sarapuu-Johanson
Hegle Sarapuu-Johanson
Katri Selg
Katri Selg
Mari-Ell Mets
Mari-Ell Mets
Darja Prants
Darja Prants
Artur Toikka
Artur Toikka

Eesmärk

Muudatused maailma majanduses on kaasa toonid vajaduse muuta paljudes organisatsioonides teenuste pakkumise ning teeninduse põhimõtteid. Suur osa nendest vajadustest on võimalik lahendada läbi teenuste digitaliseerimise. Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest keskmise suurusega ettevõttes. Õppetöö toimub MS Teams keskkonnas.

Käsitletavad teemad

    1. Kuidas veebilahendusi arendatakse

    Milline on väiksema infosüsteemi arendamise protsess? Milline näeb välja projekt igapäevaelus? Kuidas hinnatakse projekti maksumust? (5 ak t)

    2. Loodud süsteemi kasutusele võtmine

    Mis võib tarkvaraprojektis valesti minna? Kuidas võetakse loodud süsteemi kasutusele? Kuidas viiakse ettevõttes muudatusi ellu? Viga või täiendav arendus? Kuidas pakkuda kasutajatele tuge? (5 ak t)

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Mõistab teenuse digitaliseerimise protsessi ja arendusprojekti käiku
  • On võimeline planeerima ja koos tarkvaraarenduse partneriga läbi viima ettevõttes teenuste digitaliseerimise protsessi ja kaasama ettevõtte teisi liikmeid igas etapis

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

10 ak t

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Vali sobiv koolituse aeg

16.-23. mai 2023
Online koolitus
504€ +km

Tagasiside