Sihtgrupp

Ettevõttete ja organisatsioonide spetsialistid, projektijuhid, tootejuhid ning kesktaseme juhid, kelle ülesandeks on viia läbi teenuste digitaalseks ümberkorraldamine või tarkvaraarendusprojekte. Eelteadmisi koolitusel osalemiseks ei ole, eelnev töökogemus tarkvaraarendusega seoses tuleb kasuks.

Koolitajad

Hegle Sarapuu-Johanson
Hegle Sarapuu-Johanson
Katri Selg
Katri Selg
Mari-Ell Mets
Mari-Ell Mets
Darja Prants
Darja Prants
Artur Toikka
Artur Toikka

Eesmärk

Muudatused maailma majanduses on kaasa toonid vajaduse muuta paljudes organisatsioonides teenuste pakkumise ning teeninduse põhimõtteid. Suur osa nendest vajadustest on võimalik lahendada läbi teenuste digitaliseerimise. Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest keskmise suurusega ettevõttes. Õppetöö toimub MS Teams keskkonnas.

Käsitletavad teemad

  1. Prototüübi loomine ja valideerimise viisid

  Mis on prototüüp? Hea kasutatavusega infosüsteemi põhimõtted. Kasutajaliidese komponendid. Prototüübi loomine töötoana. Prototüübi valideerimise viisid. (5 ak t)

  2. Prototüübi loomine digitaalses keskkonnas

  Ülevaade erinevatest digitaalse prototüübi loomise vahenditest. Digitaalse prototüübi loomine. Kuidas koguda prototüübile tagasisidet. (5 ak t)

  3. Kasutatavuse ja ligipääsetavuse testimine

  Mis on kasutatavuse testimine? Kasutatavuse testimise planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine. (5 ak t)

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab koostada infosüsteemi lähteülesannet
 • Oskab luua paber- ja digitaalset prototüüpi ning seda hinnata
 • On teadlik digiligipääsetavuse põhimõtetest
 • Oskab viia läbi prototüübi kasutatavuse testimist

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

20 akadeemilist tundi (15 ak t auditoorset tööd, 5 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Vali sobiv koolituse aeg

18. apr.-2. mai 2023
Online koolitus
756€ +km

Tagasiside