Sihtgrupp

Ettevõttete ja organisatsioonide spetsialistid, projektijuhid, tootejuhid ning kesktaseme juhid, kelle ülesandeks on viia läbi teenuste digitaalseks ümberkorraldamine või tarkvaraarendusprojekte. Eelteadmisi koolitusel osalemiseks ei ole, eelnev töökogemus tarkvaraarendusega seoses tuleb kasuks.

Koolitajad

Hegle Sarapuu-Johanson
Hegle Sarapuu-Johanson
Katri Selg
Katri Selg
Mari-Ell Mets
Mari-Ell Mets
Darja Prants
Darja Prants
Artur Toikka
Artur Toikka

Eesmärk

Muudatused maailma majanduses on kaasa toonid vajaduse muuta paljudes organisatsioonides teenuste pakkumise ning teeninduse põhimõtteid. Suur osa nendest vajadustest on võimalik lahendada läbi teenuste digitaliseerimise. Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest keskmise suurusega ettevõttes. Õppetöö toimub MS Teams keskkonnas.

Käsitletavad teemad

  1. Kliendiuuring ja konkurentide kaardistus

  Miks ja kuidas viia läbi kliendiuuringut. Erinevad viisid informatsiooni kogumiseks ning analüüsimiseks. Lihtsa konkurentsianalüüsi teostamine. (5 ak t)

  2. Teenusedisain

  Mis on disainmõtlemine ja teenusedisain? Miks ja kuidas koostada teenusplaani? Ettevõttesiseste mõttetalgute ja töötubade korraldamine. (5 ak t)

  3. Äridisain

  Lihtsad ärimudeli disainimise viisid. Erinevad ärimudeli komponendid. (5 ak t)

  4. Äriprotsesside analüüsimine ja kirjeldamine

  Kuidas modelleerida ja kirjeldada ettevõtte äriprotsesse. (5 ak t)

  5. Protsesside disain ja kirjeldamine

  Lähteülesande kirjeldamine ja nõuded. (5 ak t)

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab viia läbi kliendiuuringut ja teostada konkurentsianalüüsi
 • Mõistab teenusedisaini põhimõtteid ja oskab koostada teenusplaani
 • Oskab disainida ärimudelit
 • On võimeline kirjeldama ja modelleerima äriprotsesse

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

30 akadeemilist tundi (25 ak t auditoorset tööd, 5 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Vali sobiv koolituse aeg

7. märts-4. apr. 2023
Online koolitus
1260€ +km

Tagasiside