Koolitusload


Juunika Koolitus OÜ-le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele EHISes TKH majandustegevusteade nr 179617 (uuendatud 30.03.2017) järgmistele õppekavarühmadele:

 • ajakirjandus
 • arvutikasutus
 • eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
 • ehitus ja tsiviilrajatised
 • hambaravi
 • isikuareng
 • juhtimine ja haldus
 • klassiõpetaja koolitus
 • koduteenindus
 • koolieelikute õpetajate koolitus
 • majandusarvestus ja maksundus
 • majutamine ja toitlustamine
 • meditsiin
 • prügi ja heitvete käitlemine
 • psühholoogia
 • raamatukogundus, teave, arhiivindus
 • rahandus, pangandus ja kindlustus
 • sekretäri- ja kontoritöö
 • sotsiaaltöö ja nõustamine
 • transporditeenused
 • turundus ja reklaam
 • tööoskused
 • töötervishoid ja -kaitse
 • õendus ja ämmaemandus
 • õigus
Juunika Koolitus OÜ on registreeritud Sotsiaalministeeriumis "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel ja on õigus läbi viia järgmiseid koolitusi:
 • esmaabiandjate välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 20/2010;
 • töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 3/2012 .
Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) väljastas Juunika Koolitus OÜ-le õiguse panna tunnistusele kirja täienduspunktid (TP) järgmistel õppekavadel:
 1. Asbestitöid teostava töötaja koolitus (eesti keeles) - 4,5 TP (alates 05.02.2018 toimuvatel koolitustel)
 2. Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe (eesti, vene keeles) - 5,7 TP (alates 06.02.2018 toimuvatel koolitusel)
Juunika Koolitus OÜ-le on väljastatud 17.04.2015  majandustegevusteade nr TRE000799 reisiettevõtjana tegutsemiseks. Salva Kindlustus AS-ga on sõlmitud tagatise kindlustusleping kehtivusega kuni 31.03.2019. Koolitusreise korraldatakse koostöös Germalo Reisid OÜ-ga (majandustegevusteade nr  TRE000227). Kontaktisik:  Monika Mägi, tel 744 9604, monika.magi@juunika.ee

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.