Koolitajad

Kaire Parve
Kaire Parve

Sihtgrupp

Juhid, personalijuhid, personalitöötajad, spetsialistid, huvilised

Eesmärk

COVID pandeemia on muutnud meie töökorraldust ja ka enesetunnet töötamisel. Pandeemia laine on raugemas. Paljud on haiguse seljatanud. Samas paljud pered on kannatanud haiguse sümptomite ja järelmõjude tõttu. Osad on vaktsineeritud ja teised vaktsineerimise ootel. Nüüd on aeg hakata mõtlema järk järgulisse tavatööellu naasmisele. Oluline on töötajate toetamine COVID pandeemiast tulenenud psühholoogiliste mõjutustega toimetulekul. Sealhulgas vaimset tervist toetava töökeskkonna loomine.

Käsitletavad teemad

 • Kuidas oleme valmis tavatööellu naasma ja mida peaks arvestama töökorralduses? Praktikad, soovitused.
 • Kas kaugtöö on tulnud, et jääda?
 • Milline on meie psühho-sotsiaalne seisund ja kuidas psühho-sotsiaalseid ohutegureid tuvastada? (individuaalne töö töölehe või grupitöö küsimustiku alusel)
 • Vaimse tervise esmaabi 5 sammu.
 • Millised on võimalused psühho-sotsiaalsetest ohuteguritest tulenevate riskide vältimiseks või nende mõju leevendamiseks? (riskianalüüsi tegevuskava näidis)
 • Millised bioloogilised ohutegurid (s.h elu COVID-i riskiga) meid ohustavad ja kuidas neid tuvastada? (individuaalne töö küsimustiku või grupitöö näol)
 • Millised on võimalused nende vältimiseks või mõju leevendamiseks? (riskianalüüsi näidis)
 • Kuidas luua töökeskkonnas vaimset tervist toetav töökeskkond? Näited, praktikad.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • On sujuvalt läbi mõelnud COVID järgse tööellu naasmise võimalused töökorralduses
 • On ise läbi mõelnud ohutegurite kaardistamise näiteid ning on võimeline neid täiendama
 • On täiendanud vaimset tervis toetava töökeskkonna loomise võimalusi, s.h vaimse tervise esmaabi 5 sammu

Koolituse kestus

2 ak t ning lisaks kuni 30 min küsimuste küsimiseks

Hind sisaldab

Reaalajas loeng veebi teel koos individuaalsete ja grupitöödega, arutelu ja küsimustike täitmisega ning elektroonilised õppematerjalid

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside