Koolitajad

Loone Ots
Loone Ots

Sihtgrupp

Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid, ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.

Milline see kellaja õige kirjapilt oligi?
Millal ma kirja algusesse võisin koma panna? Millal mitte?
Kuidas muude märkidega lood olid? Mis need loetelu reeglid olid?

Üks parimaid visiitkaarte meeldiva suhtluse järel on korrektne kirjastiil. See on igati tavapärane, et vahepeal tuleb oma kirjastiil üle vaadata.

Eesmärk

Tuletada meelde ametisuhtluses tähtsamad õigekirjareeglid, pöörates tähelepanu probleemkohtadele (sh algustäht, kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutus ning numbrikirjutus). Tutvustada normiuuendusi. Selgitada hea tekstiloome aluseid, selge keele sõnastust ja lausestust. Juhtida tähelepanu kantseliidi tüüpväljenditele ja võõrkeelenditele, mis takistavad sõnumit mõista. Selgitada e-kirja erinevust paberkirjast, tutvustada Eesti kirja standardit ja anda juhiseid e-kirja vormistamiseks.

Käsitletavad teemad

  • täheortograafia, arvukirjutus, lühendite õigekiri ja käänamine, kirjavahemärgid, normimuutused ja keelehooldeallikad, sh e-ressursid
  • selge keele nõuded, tarbeteksti põhimõtted ja tunnused, teksti eesmärk, sõnum ja adressaat, arusaadava lause koostamine
  • kümme levinumat kantseliidiväljendit ja kuidas neid paremini sõnastada, tarbetu inglispärasus sõnavaras ja grammatikas, paremad omakeelsed vormid, toortõlked inglise keelest ja nende eestipärasemad vasted
  • e-kirja eripära, Eesti kirja standard EVS-882-1-2013, lugejat kaasav sõnastus, kirjaülesehitus, sh pöördumised, lõputervitused, signatuur, sõnumi esitamine, lõikude õige järjekord, kirja loogika, ABC-reegel ja KISS-reegel, lugemist ja mõistmist toetav vormistus, sh ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus ja tähtsa info esiletõst, automaatteadete sõnastus

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Tunneb ametikeeles vajalikumaid õigekirjareegleid ja oskab leida keeleabi, sh võrgust
  • Teab selge keele põhimõtteid ja hea tekstiloome aluseid, oskab tuvastada sõnumi, eesmärgi ja adressaadi, oskab koostada lühikest ja selget lauset
  • Oskab vältida kantseliiti ja võõrapärasust
  • Tunneb e-kirja koostamise põhimõtteid, oskab seda loetavalt ja arusaadavalt sõnastada ning vormistada

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

7 ak t

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonsed õppematerjalid.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside