Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada saadavad kasulikud teadmised ellu enda igapäevases töös ja tegevuses ettevõtte soovitud eesmärkide saavutamiseks ning muidugi võimalusel eraelus. Parem enesekehtestamise oskus – vähem konflikte, möödarääkimisi, tõlgendusi. Mina-tasandite äratundmine ja enesekehtestamise võtted. Selge eneseväljendus. Julgus abi küsida ja pakkuda.

Käsitletavad teemad

  • Meie loomulik käitumine e sotsiaal-bioloogiline pagas: harjutused, analüüs
  • Enesekehtestamine: teooria, tehnikad, näited
  • 3 stsenaariumi rollimäng, analüüs
  • Mina-tasandid näited, analüüs
  • Tõlgime enesekehtestamiseks: Näited tööelust, harjutamine
  • Testime õpitut: Harjutus
  • Peegelpilt tulevikku (lõpuharjutus)

Tagasiside