Eesmärk

Arendada meeskonnaliikmete oskusi. Töötajad oskavad rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Enda eesmärkide poole liikudes puutub inimene iga päev kokku sündmustega, millest mõnda tajub positiivsena ja mõnda negatiivsena. Selleks, et ennast edukalt juhtida, on oluline teadvustada, et inimene ei reageeri sündmustele automaatselt. Tegelikult on inimesel võimalik suurel määral ise valida ja otsustada, mida endaga seotud sündmuste suhtes mõelda ja tunda ning kuidas vastuseks nendele sündmustele käituda. Osaleja õpib praktiliste harjutuste käigus tundma, kuidas on omavahel seotud sündmused, nende tajumine, meie sisekõne, emotsioonid ja käitumine.

Käsitletavad teemad

 • Positiivse psühholoogia põhialused
 • Enesejuhtimine – kuidas on omavahel seotud sündmused, nende tajumine, meie sisekõne, emotsioonid ja käitumine – ning kuidas ise enda emotsioone juhtida
 • Negatiivse sisekõne vaidlustamine ja positiivseks ümberkujundamine
 • Optimistlike ja pessimistlike mõttemustrite ära tundmine ja positiivseks kujundamine
 • Emotsioonide reguleerimine läbi kohaloleku suurendamise (mindfulness)
 • Õnnelikkuse suurendamise töövahendid
 • Enesejuhtimine läbi 3 valiku: Muuda, Eemaldu, Alistu
 • Positiivsuse suurendamine läbi eesmärkide ümberhindamise

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab, kuidas on võimalik emotsioone enda mõtete ja käitumise abil efektiivselt juhtida.
 • Õpib praktikas ellu rakendama paljusid tõhusaid emotsioonide reguleerimise tööriistu, mis soodustab nende edukat iseseisvat ellurakendamist pärast koolitust.
 • Koolitusel osaleja saab koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellurakendamiseks nende tööalases kontekstis.

Tagasiside