Koolitajad

Elo Lättemägi
Elo Lättemägi

Sihtgrupp

"Enesejuhtimisoskused keerulistes suhtlusolukordades" on haridus- ja noortevaldkonna spetsialistidele mõeldud koolitusprogramm. Laste ja noortega töötavad spetsialistid üld-(sh alusharidus) ja huviharidus süsteemis ning noorsootöös. Koolitusprogramm koosneb kolmest koolitusest: I koolitus - Eneseteadlikkus II koolitus - Enesejuhtimisoskused: esimene aeg, teine aeg III koolitus - Eneserefleksioon: esimene aeg, teine aeg

„Meie suurim vabadus on otsustada, kuidas me asjadele reageerime.“ Charlie Mackesy

Tagasiside koolitajale:
"Olen nüüdseks osalenud mitmel eriteemalisel Elo koolitusel. Leian, et ta on koolitajana äärmiselt professionaalne ning sisukas, kasutades vaid neid meetodeid ja tegevusi, millesse ka ise täielikult usub. Tema koolitused on alati väga põhjalikult ette valmistatud ning läbi mõeldud."
"Elost õhkub hoolivust oma koolitusel osalenute suhtes- on näha, et ta päriselt soovib, et osalejad tema koolitustelt midagi õpivad, arendavad ning kaasa saavad. Ja enda kogemusest lähtuvalt võin öelda, et nii see ka üldiselt läheb, sest tema lugudest ja meetoditest on midagi õppida nii professionaalseks-, kui ka isiklikuks enesearenguks. Samas on ta ka oma juhendamises väga paindlik ja kohanemisvõimeline ning on valmis rääkima just nendel teemadel, millest osalejatel on vajadus rääkida ning millesse rohkem süveneda, tuues seejuures hästi edasi uusi vaatenurki ning illustreerivaid ning praktilisi näiteid."

Eesmärk

Koolitusprogrammi eesmärk: Noortega töötava spetsialisti eneseteadlikkuse edendamine ning enesejuhtimis-oskuste toetamine keerulistes suhtlusolukordades. Koolitusprogramm võimaldab osalejatel oma praktikasse lõimida eneseregulatsiooni ja eneserefleksiooni tehnikaid.

Käsitletavad teemad

 • Eneseregulatsiooni komponendid ja nende rakendamise võimalused minu töös
 • Emotsioonide reguleerimine ja tugevate tunnetega toimetulek
 • Mõtete märkamine ja juhtimine
 • Soovitud käitumise saavutamine
 • Enesekehtestamise tehnikad
 • Resilientsuse arendamise võimalused
 • Õppemeetod: suhtluspõhine loeng, praktilised harjutused ja ülesanded, paaris- ja grupitööd, eneserefleksioon

  Ajakava:

  13.00-14.30 1,5 t ehk 2 ak t

  14.30-14.45 sirutuspaus

  14.45-16.15 2 ak t

  16.15-16.30 sirutuspaus

  16.30-17.15 1 ak t

Mida oskab koolituse läbinu?

 • - Mõistab eneseteadlikkuse olulisust toimetulekuks keerulistes suhtlusolukordades
 • - Tunneb eneseregulatsiooni komponente ja tehnikaid emotsioonide reguleerimiseks ja soovitud käitumise saavutamiseks oma töös
 • - Oskab kasutada eneserefleksiooni tehnikaid keeruliste suhtlusolukordade analüüsimiseks
 • - Tunneb eneseregulatsiooni komponente ja tehnikaid emotsioonide reguleerimiseks ja soovitud käitumise saavutamiseks oma töös
 • - Leiab viise enesejuhtimisoskuste, enesekehtestamise ja resilientsuse arendamiseks

Tõend

Koolituse läbimisel väljastatakse tõend.

Koolituse kestus

Kokku 7 ak t, 5 ak t reaalajas koolitust interneti teel ja 2 ak t iseseisvat tööd koolituse järgsel perioodil.

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tõend.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon (ebamugavam), korralik Interneti-ühendus ja Zoom’i rakenduse (Zoom Client for meetings https://zoom.us/download) alla laadimine arvutisse enne koolitust. Kuna tegu on interaktiivse koolitusega, siis on soovitatav kasutada mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi ja osaleda aruteludes suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi ja osaleda aruteludes kirjalikult, kuid see on ebamugavam. Lisaks on soovitatav kasutada kaamerat, et paremini grupi ja koolitajaga suhestuda. Tegemist on online-koolitusega, kus eeldame aktiivset osavõttu. Suurima kasu saab, kui osaleja kasutab kaamerat ja mikrofoni ning on keskendumist soodustavas keskkonnas.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside