Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Klassikaline projektijuhtimine. Kaasaegsed ehitusmeetodid.

Ehitusinseneridele, ehitusjuhtidele ja ehituse projektijuhtidele on tulemas ehituse projektijuhtimise koolitused Tallinnas ja Tartus.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade klassikalisest projektijuhtimisest ja kõrvutada seda LEAN ehk kaasaegse timmitud juhtimisega ehituses. Koolitus tutvustab klassikalise projektijuhtimise põhimõisteid, kontseptsioone ja meetodeid edukaks ehituse projektijuhtmiseks. Eelkõige keskendutatakse inimeste juhtimisele.


Koolitajad on Ergo Pikas (PhD, tehnikateaduste doktor) ja Enn Tammaru (MSc, volitatud ehitusinsener tase 8, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, Ehituskeskuse seminaride projektijuht).

Koolitus annab kokku 39,4 TP (Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduspunkti).

 • Ehituse projektijuhtimine I osa keskendub peamiselt projektijuhtimisele, koolituse kestus on 2 päeva ja annab 13,6 TP.

 • Ehituse projektijuhtimine II osa keskendub peamiselt LEAN juhtimisele, koolituse kestus on 3 päeva ja annab 25,8 TP.

Koolituse toimumisajad ja täpsem info:

Lisainfo koolituse kohta:

Sihtgrupp: Ehitusinsenerid, ehitusjuhid, projektijuhid ehituses jt teemast huvitatud isikud.

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärk on anda ülevaade klassikalisest projektijuhtimisest ja kõrvutada seda LEAN e kaasaegse timmitud juhtimisega ehituses. Tutvustab klassikalise projektijuhtimise põhimõisteid, kontseptsioone ja meetodeid edukaks ehituse projektijuhtimiseks. Eelkõige keskendutakse inimeste juhtimisele.

Koolitusprogramm, õppemeetodid:
Antud koolitusprogrammi kestus on 5 päeva ja on jagatud kahte ossa: 2 päeva ja 3 päeva. Koolitus toimub praktiliste meistritubade vormis, osalejad saavad ka kodused ülesanded ning soovitatava kirjanduse nimekirja lektorite poolt.

Koolituse ajakava ja sisu:

I osa

1. päev - Enn Tammaru - 6,4 TP
Ehituse projektijuhtimise koolitus. Juunika Koolitus
08:45 Kogunemine
09:00 Ehituse juhtimise ajaloost Eestis 1944 > 1992; 1992 > 2009; 2009 > k.a.
10:30 Kohvipaus 15 minutit
10:45 Klassikaline projektijuhtimine (KEPJ) Eestis : KEPJ kriis maailmas ja selle kriisi kandumine Eestisse
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Meeskond KEPJ põhiline tööriist, meekonna juht > eestvedaja
14:45 Kohvipaus 15 minutit
15:00 Enesejuhtimine ajas. Meeskonna juhtimine ajas
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp

2. päev - Enn Tammaru - 7,2 TP
08:45 Kogunemine
09:00 Kvaliteedi juhtimine KEPJ; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
10:30 Kohvipaus 15 minutit
10:45 Erinevad lepinguvormid KEPJ > raha juhtimine
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Kasumivalem > suund sihtväärtusele
14:45 Kohvipaus 15 minutit
15:00 101 põhjust miks KEPJ ei realiseeru > lõppanalüüs ja õppetunnid tulevikuprojektide käivitamiseks
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp

II osa

1. päev - Ergo Pikas - 8,6 TP
08:45 Kogunemine
09:00 Projekteerimise praktikad ja probleemid
10:30 Kohvipaus 15 minutit
10:45 Sissejuhatus timmitud (lean) projekteerimisse
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused
14:45 Kohvipaus 15 minutit
15:00 Timmitud projekteerimise projektijuhtimise tehnikad
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp

2. päev - Ergo Pikas - 8,6 TP
08:45 Kogunemine
09:00 Ehitamise praktikad ja probleemid
10:30 Kohvipaus 15 minutit
10:45 Sissejuhatus timmitud ehitamisse
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Probleemide juurpõhjuste analüüs ja võimalikud lahendused
14:45 Kohvipaus 15 minutit
15:00 Timmitud ehitamise tehnikad
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp

Ehituse projektijuhtimise koolitus. Juunika Koolitus
3. päev - Ergo Pikas - 8,6 TP
08:45 Kogunemine
09:00 Paneme kokku: integreeritud projekti teostus (IPD)
10:30 Kohvipaus 15 minutit
10:45 Viimase plaanija meetod
12:15 Lõuna 60 minutit
13:15 Viimase plaanija meetod
14:45 Kohvipaus 15 minutit
15:00 Muutuste juhtimine
16:30 Kokkuvõte: plussid ja deltad
17:00 Lõpp


Õpiväljundid. Koolituse läbimisel osaleja:
 • Tunneb klassikalise projektijuhtimise peamisi mõisteid.
 • Tunneb ja oskab rakendada klassikalise projektijuhtimise kontseptsioone.
 • Tunneb ja oskab rakendada inimeste juhtimise meetodeid.
 • Tunneb timmitud juhtimise peamisi mõisteid.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud mõtlemise kontseptsioone.
 • Teeb vahet klassikalisel ja timmitud juhtimisel.
 • Tunneb ja oskab rakendada timmitud juhtimise meetodeid ja tehnikaid. 
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tagasiside koolitusele:

 • "Koolitus on väga hea ning hästi struktureeritud."
 • "Soovisin korrastada, süstematiseerida oma arusaamist ja senist kogemust kaasaegsest projektijuhtimisest. Sain palju uut, mida ettevõttes rakendada. "
 • "Väga hea koolitus. Super koolitajad. Tuleks kindlasti järgmistele koolitustele."

Loe ka artiklit: