Koolitajad

Teet Tark
Teet Tark

Sihtgrupp

Projekteerijad, omanikujärelvalve teostajad, ehitajad, kinnisvaraarendajad, energiaaudiitorid, KOV-de esindajad jt.

Eesmärk

Anda teadmisi tänapäevastest kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele.

Käsitletavad teemad

  1. KOOLITUSPÄEV - Küttesüsteemid ja nende energiatõhusus

 • Küte ja sisekliima
 • Millest sõltub kütte võimsus ja energiakasutus
 • Tänapäevased küttesüsteemid
 • Õhkküte
 • Radiaatorküte
 • Kiirgusküte
 • Soojuspumbad ja nende efektiivsus
 • Energiavaiad
 • Taastuvenergia kasutamine kütteks
 • Jahutusseadmete kasutamine kütteks
 • Küttesüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
 • Kütte mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
 • Soovitused
 • 2. KOOLITUSPÄEV - Ventilatsioon ja selle energiatõhusus

 • Ventilatsioon ja sisekliima
 • Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon
 • Õhujaotus ruumis ja selle efektiivsus
 • Millest sõltub ventilatsiooni soojusvõimsus ja -energiakasutus. Soojustagastus
 • Millest sõltub ventilatsiooni elektrivõimsus ja -energiakasutus. SFP
 • Tänapäevased ventilatsioonisüsteemid
 • Nõudluspõhine ventilatsioon (nn VAV)
 • Ventilatsioonisüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
 • Ventilatsiooni mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
 • Soovitused
 • 3. KOOLITUSPÄEV - Jahutus ja selle energiatõhusus

 • Ilmne- ja varjatud soojus
 • Millest sõltub jahutuse primaarenergia võimsus ja -energiakasutus.
 • Tänapäevased jahutussüsteemid
 • Passiiv- ja aktiivjahutuspalkide tööpõhimõtted ning kasutuse iseärasused
 • Vabajahutus
 • Passiivjahutus
 • Kaugjahutus
 • Energiavaiad
 • Fancoilide valiku põhimõtted
 • Jahutussüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
 • Jahutuse mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
 • Soovitused

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda küttesüsteem
 • Teab ventilatsiooni lahenduste mõju energiatõhususarvule
 • Oskab valida energia tõhusat ventilatsiooni liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmiseks
 • Oskab vältida vigu energiatõhusa hoone projekteerimisel

Tunnistus

Koolituse ja selle lõpus teadmiste kontrolli edukal läbimisel väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 15 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus, 5 TP (EEL-i poolt) koolituspäeva kohta.

3 koolituspäeva hind kokku on 398 eur + km. PS! Koolituspäevadel saab osaleda ka ühe päeva kaupa. Sellisel juhul on ühe koolituspäeva hind 166 eur + km. Registreerumisel andke teada, millis(t)el koolituspäeva(de)l osalete.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside

Rohkem koolitusi

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus