Koolitajad

Teet Tark
Teet Tark

Sihtgrupp

Projekteerijad, omanikujärelvalve teostajad, ehitajad, kinnisvaraarendajad, energiaaudiitorid, KOV-de esindajad jt.

Eesmärk

Anda teadmisi tänapäevastest kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele.

Käsitletavad teemad

  1. KOOLITUSPÄEV - Küttesüsteemid ja nende energiatõhusus

 • Küte ja sisekliima
 • Millest sõltub kütte võimsus ja energiakasutus
 • Tänapäevased küttesüsteemid
 • Õhkküte
 • Radiaatorküte
 • Kiirgusküte
 • Soojuspumbad ja nende efektiivsus
 • Energiavaiad
 • Taastuvenergia kasutamine kütteks
 • Jahutusseadmete kasutamine kütteks
 • Küttesüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
 • Kütte mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
 • Soovitused
 • 2. KOOLITUSPÄEV - Ventilatsioon ja selle energiatõhusus

 • Ventilatsioon ja sisekliima
 • Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon
 • Õhujaotus ruumis ja selle efektiivsus
 • Millest sõltub ventilatsiooni soojusvõimsus ja -energiakasutus. Soojustagastus
 • Millest sõltub ventilatsiooni elektrivõimsus ja -energiakasutus. SFP
 • Tänapäevased ventilatsioonisüsteemid
 • Nõudluspõhine ventilatsioon (nn VAV)
 • Ventilatsioonisüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
 • Ventilatsiooni mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
 • Soovitused
 • 3. KOOLITUSPÄEV - Jahutus ja selle energiatõhusus

 • Ilmne- ja varjatud soojus
 • Millest sõltub jahutuse primaarenergia võimsus ja -energiakasutus.
 • Tänapäevased jahutussüsteemid
 • Passiiv- ja aktiivjahutuspalkide tööpõhimõtted ning kasutuse iseärasused
 • Vabajahutus
 • Passiivjahutus
 • Kaugjahutus
 • Energiavaiad
 • Fancoilide valiku põhimõtted
 • Jahutussüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead
 • Jahutuse mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele
 • Soovitused

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda küttesüsteem
 • Teab ventilatsiooni lahenduste mõju energiatõhususarvule
 • Oskab valida energia tõhusat ventilatsiooni liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmiseks
 • Oskab vältida vigu energiatõhusa hoone projekteerimisel

Tunnistus

Koolituse ja selle lõpus teadmiste kontrolli edukal läbimisel väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 15 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus, 5 TP (EEL-i poolt) koolituspäeva kohta.

3 koolituspäeva hind kokku on 398 eur + km. PS! Koolituspäevadel saab osaleda ka ühe päeva kaupa. Sellisel juhul on ühe koolituspäeva hind 166 eur + km. Registreerumisel andke teada, millis(t)el koolituspäeva(de)l osalete.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside